Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Förstudie rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar.

Medicinpiller

Medicin

Under 2022 beviljades NAV bidrag för en förstudie gällande reningsteknik för läkemedelsrester och andra mikroföroreningar som inkluderade även PFAS ämnen.
Förstudien påbörjades hösten 2022 och blev färdig hösten 2023 och skickades in till Naturvårdsverket för godkännande.
Förstudien är en viktig pusselbit för NAV´s arbete att bygga om Nässjö avloppsverk där framtida reningstekniker bevakas för att i framtiden säkerställa våra utsläpp till recipienten Nässjö ån.
Förstudien är även ett underlag för VA branschen, Svenskt Vatten, beställargrupp som bildats med beviljat bidrag ifrån Naturvårdsverket. Beställargruppen består av medlemmar i svenskt vatten som planerar att införa avancerad rening av läkemedel och mikroföroreningar och verkar för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk. Beställargruppen kan även ses som ett nätverk för att förmedla kunskap över de beprövade reningstekniker som finns på marknaden. Länk till beställargruppen.