Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Pågående projekt inom vatten och avlopp

Inom vatten och avlopp (VA) pågår kontinuerligt projekt där syftet är att fullfölja VA-plan, reinvesterings- och nyinvesteringsplaner.

Projekt som är knutna till VA-planen innefattar bland annat utbyggnation av kommunalt VA i utbyggnadsområden. I reinvesteringsplanen finns projekt som syftar till att förnya ledningsnät och verk. Nyinvesteringsplanen omfattar utbyggnad av ledningsnäten för att tillgodose nya områden med kommunalt VA samt utveckling av befintliga anläggningar för att säkerställa att de svarar upp mot de lagar och övriga krav som ställs på verksamheten