Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Gisshult

Bild: Utsikt över sjö

Under perioden oktober 2015 - juni 2016 förlades överföringsledning samt vatten- och avloppsledningar till ca 60 fastigheter vid Gisshultssjön. Syftet med förläggningen var att minska den externa belastningen på sjön och därmed säkerställa en bra kvalitet bl a som badsjö.

Sedan juni 2016 kan stugägare i Gisshult ansluta sig till nätet. Mer information om hur anslutning görs, finner du i broschyren "Information om anslutning till Vatten och Avlopp vid Gisshultssjön".

Lathund Gisshult: 

Vid frågor kontakta