Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Projekt 

Gamla vattenledningar

Gamla vattenledningar byts mot nya

Inom Vatten- och Avloppsverksamheten har vi ett stort investeringsbehov och samtidigt ett stort ansvar för vår miljö.
Vi skall investera långsiktigt i verk och ledningsnät för att kunna tillhandahålla ett bra dricksvatten och samtidigt rena avloppsvattnet så mycket som vi kan innan vi återför det till naturen.

En viss utbyggnad sker också av VA-ledningsnätet, t ex när tätorter växer. 
En annan anledning till utbyggnad är när Nässjö kommun fastställer nya verksamhetsområden. Exempel på det är när det beslutades om VA-utbyggnad i Spexhult eller när fastigheter i Sandsjöbaden ansluts till kommunalt avlopp. Läs mer under varje projekt.