Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vattenskyddsområden i Nässjö kommun

Storesjön

Storesjön, Bodafors

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns det vattenskyddsområden. Det är både Länsstyrelsen och kommunen som kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde. I Nässjö Kommun finns tre vattenskyddsområden. Det är Spexhultasjön, Storesjön och Storsjön.

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden finns för att skydda både grundvatten och ytvatten.

 

Ort Område Broschyr Skyddsföreskrifter
Nässjö Spexhultasjön

application/pdf Spexhultasjön (483,73 kB)

Bodafors Storesjön

application/pdf Storesjön (208,26 kB)

Forserum Storsjön