Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vattenmätare

Vattenmätare

Undrar du över regelverk, placering och utrymmesbehov för en vattenmätare?

Vi har samlat information med hänvisning till byggregler och standarden P100 som styr vattenmätares placering och användande.
Som kund hos NAV finns också regler att följa, se vidare under "Allmänna bestämmelser - ABVA".

application/pdf Vattenmätare (651,34 kB)