Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vattenläckor

NAV jobbar fortlöpande med att hitta större och mindre vattenläckor.

Vattenläcka_läckande gammalt rör

Du kan hjälpa till

Du kan hjälpa till genom att vara uppmärksam på exempelvis susande ljud från dina vattenledningar i ditt hus. Har du framför allt ett äldre hus med galvade- eller kopparledningar, kan ljud från läckor i ditt eget hus eller det allmänna ledningsnätet höras som ett sus, särskilt om du lyssnar nära vattenmätaren.

Du kan också hjälpa oss genom att meddela om du upplever sänkt tryck i dina ledningar. Trycksänkning kan bero på flera orsaker, men kan vara ett tecken på läckage.

Givetvis vill vi gärna att du hör av dig om du ser vatten som trycker upp i gator, slänter eller grönområden.

Vi är tacksamma för tips! Besök oss på Tullgatan 2, eller hör av dig på tel. 0380-51 70 00.  Du kan även ringa om du ser akuta händelser efter ordinarie arbetstid. Du kopplas då vidare till SOS Alarm.