Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Det är bara vatten.

Det allra viktigaste vi har.

Bara vatten

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Rent dricksvatten blir allt mer betydelsefullt.
Vi ser det som ett av våra viktigaste uppdrag att informera om vattnets betydelse och att tillsammans med andra skydda våra vattentäkter. Spexhultasjön är den största vattentäkten i Nässjö kommun som förser invånarna i Nässjö tätort med dricksvatten.

Missfärgat vatten

Det kan inträffa att vattnet blir brunt och/eller grumligt. Avlagringar kan t ex lossna från ledningarna när vattenhastigheten ändras, t ex vid en vattenavstängning. Våra sjöar påverkas också allt mer av det förändrade klimatet. Riklig nederbörd för ut mycket partiklar i våra sjöar. Dessa partiklar har vi ibland svårigheter att ta bort i reningsprocessen, vilket då ger ett färgat vatten och kanske även smakproblem för våra kunder. Ett sådant vatten är inte farligt att dricka, men kontakta NAV om det fortfarande är grumligt efter en rejäl genomspolning.

Vilken hårdhet har vattnet i Nässjö?

0-2 °dH
Mycket mjukt
Bodafors, Forserum, Malmbäck, Nässjö, Grimstorp
2-5 °dH
Mjukt
Anneberg, Ormaryd, Skullaryd, Äng
5-10°dH
Medelhårt
Flisby, Fredriksdal, Sandsjöfors, Sjövik, Stensjön
10-20 °dH
Hårt
-