Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Lätt trycksatt avlopp (LTA)

Villapumpstation

Ett lätt trycksatt avloppssystem (LTA) består av ett tryckledningsnät som leder från alla fastigheter genom området fram till den gemensamma anslutningspunkten, dvs dit spillvattnet skall pumpas (reningsverk, självfallsledning eller brunn). På varje fastighet placeras en villapumpstation som tar hand om spillvattnet från fastigheten och pumpar ut det via ledningsnätet till anslutningspunkten.

Läs mer här

 

LTA - Montering & drift

LTA-backventil

application/pdf LTA Backventil (192,45 kB)