Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Fett och olja i avloppssystemet

Stekpanna

Fett orsakar skador och bekymmer i avloppssystemet. Det stelnar och fastnar på insidan av ledningarna och pumpar.

Med en informationsbroschyr vill vi informera om vad du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare behöver tänka på.
Verksamhetsutövare inom livsmedels- och restaurangnäringen är skyldiga att installera fettavskiljare.

Även du som privatperson bör tänka på vad fett och olja i avloppet kan ställa till med i fastighetens ledningar. 
Stopp i avlopp medför kostnader och skador som följd.

Läs mer ...

 

Hämta miljötratt hos oss!

Miljötratt

Bespara dina och våra ledningar från stopp!

Vi har tagit fram en praktisk miljötratt som du kan hämta hos oss. Använd den tillsammans med en gammal PET-flaska, källsortera fett och olja och lämna sedan flaskan vid miljöstationen på Boda Avfallsanläggning.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.