Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Dagvatten 

Illustration garanedfart med spygatt

Dagvatten är regn- och smältvatten från tak och rännstenar. Dagvattnet innehåller bl a föroreningar från luften och trafiken och leds i särskilda ledningar. I städer och tätorter leder man ofta ut dagvattnet i ledningar till närmaste vattendrag. Målsättningen är att dagvattnet ska behandlas genom rening i dammar eller översilning för att minska föroreningar innan det släpps ut i vattendrag.