Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Om avlopp

Bild

Avloppsvattnet ingår i vattnets kretslopp. I avloppsverken renas vattnet så att det kan föras tillbaka till sjöar och vattendrag så rent som möjligt när vi har "lånat" det till våra hushåll och industrier en stund.

Slam återförs till naturen

Det som blir kvar när avloppsvattnet är renat kallas för slam. I vår kommun rötas slammet i rötkammare. Där bildas biogas (metangas) som kan användas både till uppvärmning och som drivmedel. Slammet kan sedan återföras till jordbruk som förbättringsmedel och går på så sätt tillbaka till naturen.

Mycket bra värden för kommunens avloppsreningsverk

Våra avloppsverk uppfyller lagar och krav med mycket god marginal. Vi släpper t ex ut mycket lite fosfor, mindre än vad våra tillstånd medger. Det är vi stolta över!

Vatten är en naturresurs som vi dricker, använder och smutsar ner. För att vi själva och kommande generationer ska kunna dricka friskt vatten måste var och en av oss ta ansvar för vad vi släpper ut i naturen. Vi kan alla påverka vår miljö. Alla Sveriges avloppsreningsverk gör en god insats för miljön. Sverige har idag de mest krävande villkoren för utsläpp av avloppsvatten i världen.

Bild
Spillvatten

Spillvatten är det avloppsvatten som transporteras till våra avloppsverk.

Både hemma och på vår arbetsplats kan vi påverka vad som följer med ut i spillvattnet. Genom att t ex använda miljömärkta rengöringsmedel när vi diskar, tvättar och städar bidrar vi till en uthållig miljö.

Det finns många miljöfarliga vätskor som inte bryts ner i avloppsverk och som förstör den biologiska processen. Använd inte toaletten som sopnedkast och häll inte ut gifter eller andra olämpliga kemikalier i avloppet.

Exempel på produkter som skapar problem i avloppsverk:

  • Bomullstoppar fastnar.
  • Bomullstussar med nagellack, aceton, mm skadar den biologiska processen.
  • Bindor/trosskydd bildar anhopningar som måste rensas.
  • Tamponger trasslar ihop sig i stora härvor.
  • Skyddspapper, kondomer och plastfolie kan inte lösa sig i vattnet.
  • Mediciner innehåller farliga ämnen.
  • Gem, hårnålar, underkläder och snörstumpar fastnar lätt i pumpar och motorer.
  • Fimpar innehåller kadmium, ett ämne ingen vill ha i slammet som sprids.
  • Kattsand ska läggas i hushållsavfallet i väl förslutna påsar, inte hällas i toaletten.
  • Stora mängder matolja stelnar i kalla ledningar och fastnar i rör, ventiler och pumpar med haverier som följd.

Biltvätt

Det bästa för miljön är att tvätta bilen vid anläggningar som renar och återanvänder tvättvattnet. På så sätt kommer inga lösningsmedel och oljerester till avloppsverk.

Tvättar du bilen hemma, så använd miljövänliga rengöringsmedel. Står bilen på gatan så rinner tvättvattnet ut i dagvattenledningen och ibland direkt ut i närmaste vattendrag. Placera därför bilen på en plats där vattnet kan filtreras genom jordlagret när du tvättar den.