Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Frågor och svar om VA

Hur läser jag av min vattenmätare?

Läs av din vattenmätare

Läs av siffrorna inom den röda rutan, notera dessa. Ta bort eventuella decimaler. Logga in med mobilt bankID (för den som står på abonnemanget) på www.minasidor.nav.se och rapportera din mätarställning där.

Var sitter min vattenmätare? 
Vattenmätaren sitter vanligtvis där vattnet kommer in i huset, ofta i tvättstuga eller källare. Om du inte hittar din vattenmätare, kontakta NAV:s kundservice. 

Varför ska jag läsa av min vattenmätere? 
Vattenmätaren ska läsas av regelbundet för att du som fastighetsägare ska betala för den mängd som används. Vattenmätare används för att få en rättvis fördelning av kostnaderna.

Varför måste man läsa av vattenmätaren själv?
I dagsläget har vi inga digitala/fjärravlästa mätare, detta innebär att man måste läsa av vattenmätaren manuellt, minst en gång per år. Därför är det viktigt att du som fastighetsägare minst en gång varje år läser av vattenmätaren och rapporterar den till oss.  

Hur många m3 är normalt att använda?
Normal vattenförbrukning brukar vara ca 50 m3 per person och år.

Hur ser min förbrukning ut?
I dagsläget är det fastighetsägaren själv som läser av och rapporterar in förbrukningen till Nässjö Affärsverk. Beroende på hur ofta detta görs kan det vara svårt att se en exakt förbrukning månad för månad. Förbrukningen beräknas därför till ett snittvärde, värdet som står på fakturan kan därav avvika mot den faktiska förbrukningen.

Varför är min vattenfaktura så hög?
Vi gör en uppskattning av hur mycket vatten vi tror att du förbrukar på ett år. Vår uppskattning, som bland annat grundar sig på hur många som bor i hushållet, fördelas ut på din månadsfaktura. Uppskattningen är baserad på föregående årsförbrukning. När du rapporterar in den faktiska mätarställningen, reglerar vi fakturan. Har du förbrukat mer vatten än vad vi beräknat betalar du mellanskillnaden. Om du förbrukat mindre vatten får du däremot tillbaka pengar. Denna reglering i samband med att du lämnar in din vattenmätarställning.

Kan jag bli ansluten till kommunalt vatten och/eller avlopp
Enligt lagen om allmänna vattentjänster är Nässjö Affärsverk skyldiga att koppla på fastigheter som ligger inom våra verksamhetsområden

Om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde har Nässjö Affärsverk ingen skyldighet att upprätta en förbindelsepunkt till den allmänna anläggningen (kommunalt VA), möjligheten kan dock finnas. Kontakta NAV för mer information.

Vad kostar en anslutning till kommunalt vatten och avlopp?
Anläggningsavgift (engångsavgift) bekostar Nässjö Affärsverks vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten. 
Grundavgiften innebär ett upprättande av förbindelsepunkt. Förbindelsepunkt är den juridiska ansvarsgränsen mellan fastighetsägarens och VA-huvudmannens.
En större tomt har större VA-nytta. En avgift per m2 tas ut i enlighet med taxan. 
En lägenhet kan jämföras med en bostadsenhet. En mindre villa betalar för en lägenhet/bostadsenhet medans ett större lägenhetshus/fabrik/lager betalar för fler vilket räknas ut enligt gällande taxa.

Nedan följer exempel på kostnad för en normalvilla med en tomt på 1000 m2.

 Avgiftsparameter Avgift i kronor, inklusive moms
(Avser 2022 års VA-taxa)
Grundavgift 108 281 kronor
Tomtyta (25,15 kr x1000 m2) 25 150 kronor
Lägenhetsavgift 1 st 37 899 kronor
Summa anläggningsavgift 171 330 kronor