Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Fakta om Vatten och Avlopp

Vårbild vatten

Nedan följer statistik och fakta om VA-verksamheten.

Vattenverk 13 st
Producerad mängd renvatten 2,1 Mm3
Förbrukad mängd renvatten 1,6 Mm3
Avloppsreningsverk 9 st
Renat avloppsvatten 6,4 Mm3
Ledningsnät 868 km

Siffrorna avser år 2021