Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Biomull 

Matjord

Biomull finns att hämta utan kostnad utanför Nässjö Avloppsreningsverk vid Västra Vägen, Nässjö. Du tar med eget kärl eller kärra samt egen spade när du hämtar.

Vad är Biomull

Slam är en restprodukt som bildas när avloppsvattnet har renats vid avloppsverket. Biomull är rötat slam som är kontrollerat och godkänt för användning som gödslingsmedel. Biomullen består av 3 delar slam, 2 delar torv, 1 del sand.

Fördelar med Biomull

Finns Biomull? 

Biomullen är numera så populär att den tidvis tar slut!
Kontrollera gärna att vi har hemma innan du åker till oss!

Biomull innehåller viktiga ämnen som fosfor, kväve, mikronäringsämnen och organiskt material. Biomull har en mullhaltshöjande effekt, som gör att näringsämnen lättare tas upp av grödan.
Biomull lämpar sig utmärkt för grönområden, gräsmattor, rabatter, bärbuskar och fruktträd. Däremot bör den inte användas till gödning av grönsaker och rotfrukter eller på betesmark. Är biomullen tänkt att läggas sjönära, till exempel på en villatomt nära vattenbryn ber vi er särskilt kontakta oss för att diskutera mängder och vilken påverkan biomull som lakar ur näringsämnen och annat kan ha på sjön. Vi är måna om att tillsammans med allmänheten skydda våra vattentäkter samt undvika föroreningar och övergödning i andra sjöar.

Frågor

Har Du fler frågor kring biomull, hör gärna av dig!

Mikael Widell

Driftledare Avlopp
Tel: 0380-51 71 50
Skicka e-post till: Mikael Widell
Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?