Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Är det dags att tvätta bilen? Gör ett aktivt miljöval!

Tvätta bilen

Visste du att tvättvattnet innehåller bland annat däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial och giftiga tungmetaller? Inte något vi vill släppa rakt ut i naturen...

Vad kan jag göra?

Tvätta helst din bil i en biltvätt. Om du tvättar bilen på garageuppfarten, gatan eller på andra hårda ytor, rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnar och vidare i dagvattensystemet för att till sist hamna i närmaste vattendrag, kanske i sjön där du brukar ta ditt sommardopp.

Ett annat alternativ är att använda "gör-det-själv-hallar". Använd miljömärkta produkter när du tvättar bilen, ett enkelt och bra sätt att hjälpa miljön! I undantagsfall, är ett alternativ att spola av bilen från lera, grus och damm, på gräsmatta eller grusplan. Låt i sådana fall inte vattnet rinna ut i dagvattenbrunn.

... allt för miljöns skull!