Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Bevattningsförbud från 28 juni 2017

Bevattningsförbud i Nässjö kommun

Från och med den 2 augusti 2022 och tills vidare gäller bevattningsförbud i hela Nässjö kommun för samtliga kunder med kommunalt dricksvatten. Förbudet gäller alla, både privatpersoner, organisationer, näringsliv och företag.

Vattentäkter med kritiska nivåer mycket under det normala för årstiden gör ett bevattningsförbud nödvändigt för att undvika en situation med dricksvattenbrist.
Alla uppmanas att vara sparsamma med vattnet så långt det är möjligt. Förbudet införs för att vi inte ska hamna i ett läge av dricksvattenbrist. 
Nederbördsfattig vår och sommar samt eventuellt fortsatt utebliven nederbörd gör att vi har ansträngda vattentäkter.  

Förbudet gäller följande områden:

  • Bevattning med spridare eller slang (samla regnvatten och vattna med vanlig vattenkanna i stället.)
  • Uppfyllnad av pooler och bassänger med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Besök istället våra badsjöar.  
  • Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.   
  • Biltvätt med slang eller högtryckstvätt (gäller ej på bensinmackar/tvättstationer där vattnet återanvänds).  
Vattna inte med vattenspridare och fyll inte din pool.
Använd inte vattenslang för att vattna i trädgården eller tvätta din bil.

Illustrationer: Telge

Bevattningsförbud gäller enligt de allmänna bestämmelser (ABVA) som finns på NAVs hemsida där VA-huvudmannen har rätt att begränsa vattentillgången om denne finner det nödvändigt (se nav.se/abva). Förbudet gäller tillsvidare och NAV uppmanar till återhållsamhet med användning av dricksvatten. Förbudet gäller alla som har kommunalt vatten i Nässjö kommun - privatpersoner, föreningar, företag och offentliga organisationer.

Vårt viktigaste livsmedel, som vi i princip har haft obegränsad tillgång till i vår del av världen, kan inte längre tas för given. Med klimatförändringar, extremt torra perioder och en högre medeltemperatur kan vi komma att behöva lära oss att hushålla med vattnet. 

Om alla gör små förändringar i vardagen kan vi tillsammans hjälpas åt att hushålla med det livsviktiga vattnet. Det du gör har betydelse!

Frågor och svar om bevattningsförbudet

Det här kan du göra för att spara vatten

Sprid budskapet 

Hjälp oss gärna att sprida budskapet. Skriv ut informationsaffischen och sätt upp den t. ex. på jobbet, hemma, i trapphuset eller på förrådsdörren.