Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Anslutningspolicy

Vid anslutning av spillvatten från industrier och andra verksamheter gäller råd och krav enligt en länsgemensam anslutningspolicy i Jönköpings län.

Enligt våra Allmänna bestämmelser får endast spillvatten som har ett innehåll som motsvarar normalt hushållsspillvatten släppas till spillvattennätet.
Har du verksamhet som släpper ut processvatten, kylvatten eller annat spillvatten som avviker från normalt hushållsspillvatten kan du se vad som gäller i broschyren ”Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län". 

Anslutning till kommunalt avlopp

 

application/pdf Anslutningspolicy (1,60 MB)