Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Anslutning

Anslutning till kommunalt avlopp

Nedan hittar du information under olika områden inom "Anslutning": 

ABVA - allmänna bestämmelser 

Allmänna Bestämmelser för brukande av Nässjö kommuns allmänna VA-anläggningar, kallat ABVA, gäller för Nässjö kommuns kommunala vatten och avloppsanläggningar i samverkan med lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Samtliga fastighetsägare är berörda av bestämmelserna. ABVA för Nässjö kommun fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö kommun. Nuvarande bestämmelser gäller från 2009-11-01 och fastslogs 2009-09-24.

application/pdf ABVA (64,00 kB)

Anslutningspolicy - gemensam för länet

Vid anslutning av spillvatten från industrier och andra verksamheter gäller råd och krav enligt en länsgemensam anslutningspolicy i Jönköpings län. Enligt våra Allmänna bestämmelser får endast spillvatten som har ett innehåll som motsvarar normalt hushållsspillvatten släppas till spillvattennätet. Har du verksamhet som släpper ut processvatten, kylvatten eller annat spillvatten som avviker från normalt hushållsspillvatten kan du se vad som gäller i broschyren ”Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län". 

application/pdf Anslutningspolicy (1,60 MB)

Nyanslutning - servisanmälan

Önskar du ny anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet i Nässjö kommun anmäler du detta genom en Servisanmälan, som lämnas till NAV. En anmälan ska också göras om du vill göra någon form av ändring av en befintlig anslutning. Efter anmälan fattas beslut om anslutning kan ske och vid godkännande lämnas pris och leveranstid av NAV.

Ska du bygga nytt eller bygga om? 

Nedan hittar du information om de olika ansvarsområdena mellan fastighetsägaren och VA-huvudmannen, den innehåller också en kom-ihåg-lista som ska förenkla byggherrens process.