Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Allmänna bestämmelser - ABVA 

Lagbok

Allmänna Bestämmelser för brukande av Nässjö kommuns allmänna VA-anläggningar, kallat ABVA, gäller för Nässjö kommuns kommunala vatten och avloppsanläggningar i samverkan med lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Samtliga fastighetsägare är berörda av bestämmelserna.

ABVA för Nässjö kommun fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö kommun. Nuvarande bestämmelser gäller från 2009-11-01 och fastslogs 2009-09-24.

application/pdf ABVA (64,00 kB)

eller beställ våra Allmänna Bestämmelser (ABVA), kontakta oss.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?