Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Aktuella vattenflöden / vattennivåer

Dämmet vid Storesjön

Dämmet vid Storesjön

Storesjön

Här visas aktuella timvärden för flöden genom dämmet vid Storesjön. 
Enligt vattendom ska NAV släppa minimum 60l/s från Storesjön till Emån.
Den röda linjen nedan visar referensvärde 60l/s.
Önskas mer högupplösta värden, kontakta NAV VA via VA@nav.se

230821: Notera - vi släpper mycket vatten över dämmet just nu, så skalan på flödeskurvan är dubblerad för att kurvan ska kunna ses.

Dämmet Storesjön v. 37 2023

Dämmet Storesjön v. 37 2023

Dämmet Storesjön v. 22 2022 - v. 37 2023

Dämmet Storesjön v. 22 2022 - v. 37 2023