Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vintertips för ditt sopkärl

När det är snö och vinter kommer så finns det några åtgärder som du kan vidta för att säkerställa att sophämtningen fungerar så smidigt som möjligt:

 • Se till att vägarna till och runt ditt sopkärl är skottade och sandade vid vinterväglag.
  Vintertips sopkärl

  Vintertips sopkärl

 • Ta bort eventuell snö från sopkärlets lock.
 • Förhindra att påsarna fryser fast genom att se till att de är så torra som möjligt innan du lägger i dem i kärlet. Låt matavfall rinna av ordentligt och använd påsbehållaren, den ventilerar påsen och fukten avdunstar.
 • Rulla ihop påsarna ordentligt innan du lägger dem i kärlet.
 • Låt soppåsarna frysa utomhus innan du lägger dem i kärlet för att minska risken för att de fastnar.  
 • Håll kärlet rent, eftersom kladdiga kärl kan göra så att påsar enklare fryser fast.
 • Om matavfallspåsarna ändå fryser fast, försök lossa på dem genom att skaka på sopkärlet eller peta med en spade eller kvast.