Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Sorterbart Avfall

Boda, sortering av isolering

Till sorterbart avfall räknas den typ av avfall som inte får slängas bland hushållsavfall och som inte heller är brännbart avfall.

Sorterbart avfall ska lämnas på Boda Avfallsanläggning för att i första hand återanvändas och återvinnas eller i andra hand omhändertas för att inte orsaka skada på vår miljö. 

Till sorterbart avfall räknas bland annat:

  • El- och elektronikavfall
  • Impregnerat Trä
  • Asbest
  • Metallskrot
  • Träavfall
  • Wellpapp
  • Sten och betong
  • Isolering
  • Brännbart avfall
Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?