Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Kärlstorlekar

Sopkärl i olika storlekar
Enfamiljshushåll

För våra renhållningskunder finns idag följande kärlstorlekar:
(90), 140, 190 och 370 liter. Någon av dessa storlekar brukar vara lämpligt för enfamiljshushållet, beroende på familjens storlek och livssituation.

Byte av kärl

För byte till större eller mindre kärl debiterar vi en avgift; 228 kr inkl moms/byte. Kontakta oss för att beställa byte.

Kärlstorlek 90 liter

Sedan ett par år tillbaka erbjuder vi inte nytecknande av abonnemang för kärlstorleken 90 liter. Detta beror på att de ur arbetsmiljösynpunkt inte är lämpliga.
Kärlen är för små och dåligt balanserade, vilket har lett till att Arbetsmiljöverket har klassat ut dem.
De kunder som idag har denna storlek på sitt kärl får ha dem kvar, men inga nya kunder erbjuds denna storlek.

Flerfamiljsfastigheter och företag

För flerfamiljsfastigheter kan vi erbjuda olika lösningar beroende på antalet hushåll, mängden hushållsavfall, soputrymme och framkomlighet för våra fordon.  

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?