Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Grovsopor

Bild

Grovsopor är delar av det avfall som normalt uppkommer i ett hushåll, men som inte kan lämnas som hushållssopor.

Exempel på grovsopor:

 • emballage
 • möbler, leksaker och andra skrymmande saker av trä, metall eller plast
 • trädgårdsavfall (kvistar, löv, gräs) från normal trädgårdsskötsel
 • träavfall från hobbysnickeri etc.
 • santitetsporslin, badkar, mm

Detta räknas EJ som grovsopor:

 • farligt avfall och elektronikavfall
 • vitvaror
 • byggnadsavfall
 • bildelar
 • stora, skrymmande mängder trädgårdsavfall
 • schaktmassor
 • impregnerat träavfall, t ex slipers (debiteras vid omhändertagande)

OBS: Hushållsavfall får absolut ej läggas bland grovsoporna.

Grovavfall - hämtningsdagar 2023

Januari - ingen hämtning
21 - 24 februari
21 - 24 mars
18 - 21 april
23 - 26  maj
27 - 30 juni
Juli - ingen hämtning
15 - 18 augusti
19 - 22 september
17 - 20 oktober
21 - 24 november
19 - 22 december

Beställ hämtning senast kl. 12.00 måndagen före första hämtningsdagen (alltid en tisdag).

Lämna grovsopor på Boda Avfallsanläggning

Du kan själv lämna alla grovsopor och nästan allt annat avfall uppräknat ovan kostnadsfritt på Boda Avfallsanläggning.

Grovsopor kan även hämtas vid fastigheten efter beställning och mot debitering. Hämtningsdag efter överenskommelse.

På hämtningsdagen ska grovsoporna vara placerade vid tomtgränsen kl 07.00 och vara uppmärkta med "GROVSOPOR". Om grovsoporna lämnas i säckar får olika typer av grovsopor inte vara blandade. Detta innebär
t ex att om du lämnar ris och trädgårdsavfall och annat brännbart avfall ska detta ligga i olika säckar. Säckarna ska vara förslutna med tejp eller snöre.

Vi hämtar max 3 kubikmeter per tillfälle och hushåll samt bara det som är förbeställt av våra kunder.