Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Sopor...

I ett hushåll eller inom en verksamhet uppstår en mängd olika typer av avfall. Läs om olika avfallstyper, hur de ska sorteras och vem som ansvarar för omhändertagandet.

Hushållsavfall

Tömning_Jens Åstrand

Jens hämtar hushålls- och matavfall

Hushållsavfall är det som slängs i det vanliga sopkärlet. Hushållsavfall hämtas enligt ett fastställt schema beroende på var du bor i kommunen. Från hushållsavfall ska farligt avfall utsorteras och gärna också förpackningar i så stor utsträckning som möjligt. Har du dessutom möjlighet att sortera ut matavfall är det utmärkt och bidrar till att minska avfallsmängden avsevärt.

Sorterbart avfall

Allt mer avfall ska sorteras ut för återanvändning, återvinning och energiutvinning. Läs mer om sorterbart avfall här.

Farligt avfall

Farligt avfall behöver vi ha extra kontroll på. De ska definitivt tas om hand om på rätt sätt. Läs mer om farligt avfall här.

Grovsopor

Vi har regler för vad du kan lämna som grovsopor på Boda Avfallsanläggning. Läs mer om grovsopor här.
Har du inte möjlighet att själv köra ditt grovavfall till Boda kan du beställa hämtning mot avgift hos oss.

Förpackningar och Återvinningsstationer

Förpackningar kartong

Sortera ut förpackningar och tidningar så minimerar du dina avfallsmängder. Du gör också en god insats eftersom materialet återvinns istället för förbränns. Förpackningarna lämnar du vid en återvinningsstation.

Producenterna i Sverige är ansvariga för insamling av förpackningar. I varje kommun finns återvinningsstationer som FTI,Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvarar för. På deras hemsida kan du läsa mer om verksamheten och söka information om var de närmaste återvinningsstationerna finns för dig.