Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Projekt

Boda - Stena Metall

Lägesinformation 2017-08-14

Stena bottenplatta 2017-08-09

Nu är arbetet i full gång – en grund för deponiyta på 4000 m2 läggs. Ytan består av en platta i 2 skikt baserad på bentonitlera, stenmjöl och vatten för att binda ihop allt.
Ca 170 lass stenmjöl med lastbil och släp har levererats till området.

Parallellt pågår arbete med rörläggning till reningsverk samt byggnation av en ny damm för att kunna ta emot vatten som genomgått rening.

Bakgrund

Flygfoto över Boda-området

Flygfoto över Bodaområdet

Under hösten 2006 tecknades avtal mellan Nässjö Affärsverk AB och Stena Recycling AB angående utveckling av verksamheten på Boda Avfallsanläggning. Samarbetet innebär att NAV utarrenderar mark för Stenas planerade etablering av ny verksamhet för avfallsbehandling i direkt anslutning till NAVs befintliga deponi inom Bodaområdet. 
Läs mer om Boda- Stena Metall här.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?