Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Storlek på kärlen

Se kärlens mått i tabellerna nedan. Observera att kärlmåtten kan variera något för olika kärlleverantörer. 

Tvåfackskärl för en- och tvåbostadhus, samt mindre verksamheter och flerbostadshus

Volym (liter) Djup (cm) Bredd (cm) Höjd (cm) Fraktioner
240 72,9 58,2 105,9 Restavfall: 144 liter. Matavfall: 96 liter.
370 81,1 77,0 110,4 Restavfall: 222 liter. Matavfall: 148 liter.

När fastighetsnära insamling av förpackningar införs (mellan 2024 och 2026) så kommer villor få ytterligare tre tvåfackskärl för insamling av förpackningar (det blir alltså totalt 4 kärl).

Enfackskärl för större verksamheter och flerbostadhus

Volym (liter) Djup (cm) Bredd (cm) Höjd (cm) Fraktioner  
140 56 49 107 Matavfall  
190 75 58 108 Restavfall  
370 73 59 108 Restavfall  
660 86 77 111 Restavfall  

Elektronikboxen

Elektronikboxen ska förvaras inomhus och får endast hängas på sopkärlet när den börjar bli full och ska tömmas. I boxen kan du lämna ljuskällor tex glöd- och ledlampor (ej lysrör) batterier och småelektronik.