Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Hur påverkas villaägare på landsbygd?

Matavfallsinsamling kommer att bli obligatorisk och kan inte väljas bort.

Alla villor kommer att få ett tvåfackskärl. Kärlen byts ut löpande under 2023 mellan mars och juni. Om kärlen förvaras inomhus eller en bit in på tomten så behöver de ställas fram senast 20 mars 2023 så att vi enkelt hittar dem när kärlen ska bytas ut. Vi planerar att börja byta ut kärlen i Nässjö kommun, därefter i kommunerna Aneby och Eksjö. Tillsammans med det nya kärlet levereras också en behållare för matavfallspåsen, en bunt med papperspåsar och en elektronikbox. När det nya kärlet har levererats så ska avfallet sorteras enligt det nya insamlingssystemet, det vill säga lägga mat- och restavfall i varsitt fack i det nya kärlet, med matavfall i papperspåse. 

Obs! De gröna plastpåsarna som använts på landsbygden kommer att ersättas av papperspåsar. Papperspåsarna kommer att ingå i abonnemangsavgiften men kommer inte längre levereras ut, utan hämtas på särskilda platser runt om i kommunerna.

Villaägare får en elektronikbox för insamling av småbatterier, småelektronik och ljuskällor. Elektronikboxen ska förvaras inomhus och får endast hänga på sopkärlet när den börjar bli full och ska tömmas.

Villaägare får hämtning 26 ggr/år. Vilken dag vi kommer till dig kan du se när du loggar in på mina sidor, något specifikt schema finns inte längre men när du är inloggad kan du se vilken dag och vecka vi tömmer hos dig. Det är viktigt att personen som är knuten till avtalet loggar in. 

Villaägare kommer fortsatt ges möjlighet att beställa hämtning av grovavfall mot avgift. Hämtning av vitvaror (kylskåp, frys, tvättmaskin och liknande) kommer fortsatt vara avgiftsfri.

Möjlighet för villaägare att teckna abonnemang för trädgårdsavfall kommer att finnas kvar.

På tömningsdagen ska sopkärlet placeras max tre meter från platsen där sopbilen stannar.

När fastighetsnära insamling av förpackningar införs (mellan 2024 och 2026) så kommer villor få ytterligare tre tvåfackskärl för insamling av förpackningar (det blir alltså totalt 4 kärl).

Här kan du läsa mer

Sorteringsguide