Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Hur påverkas verksamheter?

Matavfallsinsamling blir obligatorisk.
Det innebär att nuvarande system behöver kompletteras med insamlingsplats för matavfall om det inte redan finns. Läs mer om avfallsutrymmen för verksamheter här. Om- och nybyggnation av avfallsutrymmen för verksamheter ska göras i samråd med avfallsorganisationen.

Om matavfallet läggs i kärl så bör insatssäckar användas i kärlet. Säckarna ingår i avgiften för verksamheter. Säckar och större matavfallspåsar hämtas på Boda Avfallsanläggning. Avfallsorganisationen har anpassade rest- och matavfallsvagnar till försäljning.  

Fettavskiljare ska tömmas minst fyra gånger per år.

Frågor och svar

Under 2022 hölls flera informationsträffar i Eksjö, Aneby och Nässjö om det nya insamlingssystemet. I Bifogad fil hittar du frågor och svar från dessa möten.