Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Hur påverkas flerbostadshus?

Matavfallsinsamling blir obligatorisk.
Det innebär att nuvarande system behöver kompletteras med insamlingsplats för matavfall om det inte redan finns. Läs mer om avfallsutrymmen för flerbostadshus här. Om- och nybyggnation av avfallsutrymmen för flerbostadshus ska göras i samråd med avfallsorganisationen.

Om matavfallet läggs i kärl så bör insatssäckar användas i kärlet. Säckarna ingår i avgiften för flerbostadshus och hämtas på Boda Avfallsanläggning.

När fastighetsnära insamling av förpackningar införs (mellan 2024 och 2026) så behöver samtliga flerbostadshus ha plats för insamling av förpackningar.

Här kan du läsa mer

Sorteringsguide

Frågor och svar

Under 2022 hölls flera informationsträffar i Eksjö, Aneby och Nässjö om det nya insamlingssystemet. I Bifogad fil hittar du frågor och svar från dessa möten.