Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Utomhus - två kärl på tomten

Kärl matavfall

Är du klimatsmart har du två kärl på tomten, det mörkgrå (se bild) används till matavfall och det gröna används till brännbart avfall.

Tänk på att placera kärlen på en skuggig plats för att på bästa sätt undvika att rötningsprocessen sätts igång innan vi har varit och tömt.
Det är ju när nedbrytningsprocessen för matavfallet börjar som obehaglig lukt kan uppstå.

Rengör kärlet ibland, speciellt inför varma sommardagar just för att undvika lukt. Inför vinter och kyla är det också bra om kärlet är rengjort. I ett kladdigt kärl kan påsarna med matavfall frysa fast, vilket försvårar tömning. Kärlet är ventilerat, många små hål, vilket gör det lätt att spola ur emellanåt.

Insatssäckar

Vi erbjuder våra kunder att använda så kallade "insatssäckar". Det är en papperssäck som kunden själv sätter i sitt kärl när vi har varit och tömt matavfallet. Säcken ser något liten ut, detta för att skapa en luftspalt mellan säck och sopkärl och ska vara så. Det är frivilligt att använda insatssäckarna. Kunderna får 26 st säckar per år. Fördelarna är att lukt minimeras under sommaren om du försluter matavfallspåsarna väl och lägger dem i säcken. Under vintern minskar säcken risken för att matavfall ska frysa fast i kärlet.

Kärlplacering

Kärlen behöver inte stå på samma plats på tomten. Ett kärl kan mycket väl stå i ett befintligt soprum och det andra utomhus. Kom ihåg att köra fram båda kärlen till tomtgränsen senast klockan 06.00 på hämtningsdagen. Detta gäller för alla kunder i de områden vi har infört Klimatsmart.
Vill man ordna med plats för båda kärlen vid tomtgränsen, går det alldeles utmärkt, 0-2 meter från tomtgränsen hämtar vi, annars får du köra fram för att vi ska tömma. 

Kärl med skydd

SMS-tjänst för påminnelse

Beställ gärna vår SMS-tjänst för påminnelse - Läs mer om SMS-tjänsten