Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Hemkompostering

Matjord

Ett flertal kunder har efter anmälan till samhällsplaneringskontoret, Nässjö kommun, ordnat med hemkompostering.

När du som kund blir erbjuden att gå över till vårt nya system med klimatsmart avfallshantering, där matavfallet ska sorteras i särskilt kärl och brännbart i ett annat, så har du möjlighet att fortsätta med hemkompostering och ej ha något kärl för matavfall. Samtidigt behåller du din lägre avgift. NAV kommer - som hos alla andra kunder med Klimatsmart abonnemang - göra stickprovskontroller för att se att inget matavfall hamnar i kärlet för brännbart avfall.

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?