Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Hemkompostering

Matjord

Ett flertal kunder har efter anmälan till samhällsplaneringskontoret, Nässjö kommun, ordnat med hemkompostering.

När du som kund blir erbjuden att gå över till vårt nya system med klimatsmart avfallshantering, där matavfallet ska sorteras i särskilt kärl och brännbart i ett annat, så har du möjlighet att fortsätta med hemkompostering och ej ha något kärl för matavfall. Samtidigt behåller du din lägre avgift. NAV kommer - som hos alla andra kunder med Klimatsmart abonnemang - göra stickprovskontroller för att se att inget matavfall hamnar i kärlet för brännbart avfall.