Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Hur påverkas slamtömningen?

Slanglängden som ingår i tömningsavgiften minskar till 10 meter. Om avståndet mellan hämtningsfordonets stoppställe och anläggningen överstiger 10 meter debiteras extra avgift för varje påbörjad 10 meter slangdragning. Max slanglängd är 50 meter.

Vi skärper även kraven för brunnslockens vikt. Brunnslocken får väga max 15 kilo om de behöver lyftas och max 35 kilo om de kan skjutas åt sidan.

Läs mer om de nya kraven här

Vi kommer att börja informera fastighetsägare om kommande slamtömning via e-post, samt informera om utförd slamtömning via SMS. Vi vill därför gärna att du som fastighetsägare kontaktar oss eller går in på Mina sidor, trycker på ditt namn längst uppe till vänster och kontrollerar så att e-post och telefonnummer stämmer.

Att tänka på inför varje slamtömning:

Avloppsbrunnarna kommer att tömmas enligt ett nytt körschema. Detta innebär att de planerade veckorna för tömning kan ändras. Vi informerar er inför slamtömningen.