Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Frågor och svar om passersystemet

På Boda avfallsanläggning finns det numera ett passersystem med bommar för dig som vill lämna ditt avfall.

Scanning_reg

Körkort eller passerkort
Ditt körkort om du bor i villa/lägenhet eller särskilt passerkort om du har fritidshus blir nycklar till passersystemet. För företag/verksamheter och fastighetsägare blir särskilda passerkort nycklar till passersystemet.

Behörighet löser du genom en enkel registrering på plats vid terminalen på Boda när det gäller körkort. Gäller det passerkort kontaktar du personal på Boda, eller fyller i blanketten och skickar in den till oss före ditt besök.

Hur får jag mitt passerkort?
När du skickat in blanketten med din beställning, hämtar du sedan ditt passerkort ute på Boda avfallsanläggning (de skickas inte ut per post).

Här kan du ladda ner ett enkelt informationsblad

Information om behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), vilken är till för att skydda din personliga integritet. Läs mer här www.nav.se/gdpr

 • Varför inför vi ett passersystem på Boda avfallsanläggning?
  Återvinningscentralen på Boda avfallsanläggning är kanske Nässjö kommuns mest besökta plats. Tusentals besökare kommer årligen till anläggningen för att slänga sitt avfall. Anläggningen är fri för alla privatpersoner som har en fastighet i Nässjö kommun och därmed via sin renhållningsavgift är med och finansierar verksamheten. 
  På senare år har dock anläggningen vuxit i popularitet och dragit till sig besökare samt en rad privata företag från angränsande kommuner.
  NAV uppskattar att så många söker sig till Boda, det ser vi som ett kvitto på att man som besökare är nöjd med den service man får. Att så många kommer hit skapar dock stundtals problem med köer.
  Passersystemet införs för ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan, service och rättvisa.
 • Måste jag ansöka om passerkort om jag är folkbokförd i Nässjö kommun?
  Nej, är du folkbokförd i Nässjö Kommun och över 18 år kommer du automatiskt in med giltigt svenskt körkort. Du behöver alltså endast ansöka om passerkort om du saknar giltigt körkort eller är under 18 år.
 • Jag saknar giltigt svenskt körkort, hur gör jag då?
  Om du saknar ett giltigt svenskt körkort fyller du i blanketten för villa/lägenhet för att ansöka om ett passerkort eller besöker Boda avfallsanläggning för att registrera dig och få ett passerkort. Passerkortet är kostnadsfritt.
 • Vad händer om jag blir av med mitt passerkort?
  Passerkortet är en värdehandling med ett specifikt kortnummer som registreras vid varje besök. Skulle du bli av med kortet, meddela Nässjö Affärsverk Renhållning snarast så att vi kan säkerställa att ingen annan använder sig av det. För utlämning av nytt kort tar vi en administrationsavgift på 100 kr.
 • Kostar passerkort för villa/lägenhet något?
  Nej, passerkort ingår för villa/lägenhet. Passerkort behöver du bara ansöka om, om du saknar giltigt svenskt körkort.
 • Måste jag använda mitt körkort/passerkort även om jag cyklar/går?
  Ja, du måste alltid använda giltigt körkort eller passerkort för att komma in på avfallsanläggningen. Detta för att vi ska få rätt underlag för statistiken och en säker central. 
 • Hur ofta får jag besöka Boda avfallsanläggning?
  Bor du i villa får du besöka avfallsanläggningen 12 gånger/adress, lägenhet 8 gånger/adress och lägenhetsnummer, fritidshus 6 gånger/adress, hyresvärd/fastighetsägare (avfall från hyresgäst/återbruk) fritt antal gånger.
  När och hur ofta du vill använda dina besök på Boda under året bestämmer du själv.
  Behöver du besöka oss fler gånger när dina besökstillfällen är slut, så finns det möjlighet att fylla på med fler besök. Prata med någon av oss på Boda så hjälper vi dig!
  När passersystemet varit i drift en period, kommer vi att utvärdera antalet besökstillfällen för att därefter sätta ett rimligt antal inför kommande år.
  Under utvärderingsperioden kommer besöken inte innebära några kostnader för dig som privatperson.
 • Vid flytt och andra tillfällen som till exempel tömning av dödsbon med mera, kan extra besök bli nödvändiga. Prata då med någon av personalen på Boda.
  Företagare och verksamheter betalar för servicen på avfallsanläggningen.
 • Vad gör jag om jag får problem med inpasseringsterminalen?
  På terminalen finns det möjlighet att trycka på en hjälpknapp eller använda telefonen för att påkalla personalen uppmärksamhet. 
 • Hur gör jag som bor i lägenhet?   
  Om du har ett giltigt körkort kommer du in på Boda avfallsanläggning. Saknar du däremot ett giltigt körkort behöver du fylla i blanketten för villa/lägenhet för att kvittera ut ett passerkort, kortet är kostnadsfritt och blanketten finns även ute på Boda avfallsanläggning.
 • Jag har fritidshus med renhållningsabonnemang i kommunen, vad gäller för mig?
  Som fritidsabonnent i Nässjö kommun behöver du fylla i blanketten för fritidshus för att registrera dig, eller besöka Boda avfallsanläggning för registrering. Efter registrering kommer du automatiskt in på Boda avfallsanläggning med giltigt passerkort. 

 • Jag är företagare, hur gör jag?
  Har du företag eller annan verksamhet behöver du ansöka om ett passerkort för att kunna besöka Boda avfallsanläggning. Detta gör du genom att fylla I blanketten för företag/verksamheter och ansöka om att få kvittera ut passerkort.
  När du skickat in din beställning, hämtar du sedan företagets passerkort ute på Boda avfallsanläggning (de skickas inte ut per post).
  Vid uppstarten av passersystemet, kommer vi att göra ett utskick till företag/verksamheter som vi idag har registrerade i vårt vågsystem.
  Glöm inte att märka korten vid beställning så att ni tydligt ser vilket kort det är och vem det tillhör. Kostnaden per kort är 100 kr exkl. moms. Du kan även som företagare ange märkning eller referens direkt i terminalen.
 • Kostnad per besök för företag/verksamheter/hyresvärd/fastighetsägare
  200 kr/besök, exkl. moms
 • Jag är hyresvärd/fastighetsägare, hur gör jag?  
  Är du hyresvärd/fastighetsägare behöver du ansöka om dubbla passerkort. Ett kort för avgiftsfria besök som används de gånger avfall från hyresgäster/återbruk ska lämnas, och ett kort  som används då ni lämnar avfall från verksamheten. 
  Ansök om passerkort genom att fylla i blanketter för hyresvärd/fastighetsägare. Kostnaden per kort är 100 kr ex. moms.
  När du skickat in din beställning, hämtar du sedan dina passerkort ute på Boda avfallsanläggning (de skickas inte ut per post).
  Glöm inte att märka korten vid beställning så att ni tydligt ser vilket kort det är och vem det tillhör. Missbruk av användningen vid dubbla kort kommer att beivras med en avgift på 1000 kr/tillfälle.
 • Får jag besöka Boda avfallsanläggning i Nässjö även om jag inte bor i kommunen?
  Du är välkommen att besöka Boda avfallsanläggning i Nässjö kommun även om du inte bor i kommunen. För att komma in på Boda behöver du först registrera dig. Efter registrering kan du använda giltigt svenskt körkort som inpasseringskort. Saknar du ett giltigt körkort behöver du ett passerkort. Registrering och ansökan om passerkort gör du på Boda avfallsanläggning eller via blanketten för villa/lägenhet. Antal besök är detsamma som för de som bor i Nässjö kommun.
 • Varför låter vi privatpersoner från andra kommuner komma in på Boda avfallsanläggning?
  Vi ser en fördel i att invånare i Nässjö Kommun även kan besöka våra grannkommuners återvinningscentraler, och likaså tvärtom. Det är också en miljö/transportfråga.
 • Behöver jag betala för slipers som privatperson?
  Ja, för slipers 50 kr/slipers 2,60 lång.
 • Behöver jag betala för tryckimpregnerat virke som privatperson?
  Nej, för tryckimpregnerat virke, ingen betalning. 
 • Får jag lämna däck?
  Däck med eller utan fälg max 10 st/tillfälle, ingen betalning. 
 • Återbruksboden och Human Bridge ligger innanför bommarna, hur ska jag lämna mina saker?
  Har du enbart saker som ska till Återbruksboden/Human Bridge, tryck på hjälpknappen vid terminalerna så hjälper någon av oss i personalen dig att åka in utan att ett besök dras på din adress.
  Återbruk går även att lämna på Ria Hela Människan, Källan, Röda Korset och Human Bridge (på andra platser).