Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Passersystem med bommar

- för ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan, service och rättvisa

Scanning bom

På Boda avfallsanläggning kommer det från och med november/december 2020 att införas ett passersystem med bommar för dig som vill lämna ditt avfall.

Ditt körkort som privatperson eller särskilt passerkort för företag/verksamheter och fastighetsägare blir nycklar till passersystemet.

Behörighet löser du genom en enkel registrering på plats vid terminalen på Boda när det gäller körkort. Gäller det passerkort kontaktar du personal på Boda, eller fyller i blanketten och skickar in den till oss före ditt besök.

Ansökan passerkort företag_Boda

Ansökan passerkort fastighetsägare _Boda

Så fungerar det

Är du över 18 år och folkbokförd i Nässjö kommun kommer du in på Boda avfallsanläggning med giltigt svenskt körkort. När du kommer till Boda scannar du ditt körkort i en terminal och då öppnas bommen. Saknar du giltigt körkort, är boende i annan kommun eller bedriver verksamhet behöver du ansöka om ett passerkort för att komma in på Boda. 

Nyckeln till fri passage till anläggningen är alltså ditt körkort eller passerkort. Du kan registrera flera körkort på samma villa/hushåll, antal besök räknas per hushåll/adress.

Kostnad

Boda avfallsanläggning är gratis* och fri att besöka för privatpersoner i Nässjö kommun medan företag/verksamheter och fastighetsägare betalar för servicen på avfallsanläggningen.

* Varje villa/hushåll har rätt till 12 fria besök/år per adress. Den begränsningen gör vi främst av miljöskäl, då det begränsar antalet resor till anläggningen, men också bidrar till att minska köbildningen.
Vid flytt och andra tillfällen som tömning av dödsbon med mera, kan extrabesök bli nödvändiga. Prata i sådana fall med någon av personalen på Boda.

* För Dig som bor i lägenhet gäller som ovan gällande villa/hushåll. Däremot har lägenhet rätt till 8 fria besök/år per adress och lägenhetsnummer.

* För dig som bor i fritidshus gäller att kontakta personal på plats för att registrera ditt körkort till rätt adress. Antalet besök för fritidshus är 6 fria besök/år per adress.

Har du både villa och fritidshus i Nässjö kommun, får du besöka Boda ytterligare 6 gånger/år per adress. 
Bor du i lägenhet och har fritidshus i Nässjö kommun, får du besöka Boda ytterligare 6 gånger/år per adress och lägenhetsnummer.

Företag och verksamheter som önskar nyttja anläggningen löser ett abonnemang/företagskort och betalar sedan löpande för det antal besök man gör. Syfte är att skapa ordning och reda och ett rättvist system.

Varför?

- för ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan, service och rättvisa

Återvinningscentralen på Boda Avfallsanläggning är kanske Nässjö kommuns mest besökta plats. Tusentals besökare kommer årligen till anläggningen för att slänga sitt avfall. Anläggningen är fri för alla privatpersoner som har en fastighet i Nässjö kommun och därmed via sin renhållningsavgift är med och finansierar verksamheten.
På senare år har dock anläggningen vuxit i popularitet och dragit till sig besökare samt en rad privata företag från angränsande kommuner .

NAV uppskattar att så många söker sig till Boda, det ser vi som ett kvitto på att man som besökare är nöjd med den service man får. Att så många kommer hit skapar dock stundtals problem med köer.

Rättvist

En del företag/verksamheter är inte med och i full utsträckning betalar för kostnaderna för verksamheten, vilket lägger hela kostnadsbördan på Nässjö kommuns invånare.
Vi tror att vi har hittat lösningen på problemet – ett passersystem som kontrollerar att du har fri tillgång till anläggningen och som reglerar kostnaden för övriga besökare.

Har du frågor?

Se här:  nav.se/fragor-och-svar