Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Karta Boda. Klicka för större bild.

Sortera på Boda

Det är bra att påbörja sorteringen av ditt avfall redan innan du åker till Boda. Läs i tabellen nedan vad som ska läggas i de olika containrarna.

I sorteringsguiden (se menyn till vänster) ser du hur du bäst planerar för att lämna avfall. 
Tänk redan nu på att du har det farliga avfallet; elektronik, batterier, lampor och lysrör samt lack-, färg- och oljerester, lätt tillgängligt. Det ska lämnas först i Miljöstationen.

Därefter kan det vara praktiskt att lämna trä, brännbart, metall och wellpapp, som man ofta har med. Tänk på att säckar ska tömmas.

Nedan kan du läsa mer om hur du kan förbereda och sortera ditt avfall för att kunna slänga det på rätt ställe.

Ris och trädgårdsavfall

 • Ris och löv
 • Trädgårdsavfall
 • Grästuvor och ogräs
 • Såg- och kutterspån

Wellpapp

 • Tomma kartonger och andra förpackningar av wellpapp
   

Brännbart

 • Möbeldelar (ej metall)
 • Tjärpapp och övr papper
 • Textil, skor och cykeldäck
 • Hård- och mjukplast
 • Tomma säckar
 • Frigolit, cellplast och plastfolie

Metall

 • Bords- och sängunderreden
 • Järnrör
 • Stålkonstruktioner
 • Cyklar, badkar och barnvagnsunderreden
   

Udda avfall i särskilda containrar

 • Porslin och keramik
 • Fönsterglas och andra glasföremål
 • Gips
 • Sten- och mineralull

Konstruktionsavfall

 • Sten, grus, betong, tegel, kakel och keramik

Träavfall

 • Möbeldelar av trä och masonit
 • Träreglar, brädor och lister
 • Fönsterramar utan glas
Obs! Inget brännbart  

Impregnerat trä

 • Staketstolpar
 • Byggavfall från altanbygge
 • Kreosotstolpar

Asbest

 • Fasadplattor, fönsterbänkar, takplattor (t ex Eternit)
 • Ventilationstrummor (t ex Eternit)
 • Rörisolering från värmeväxlare, el- och oljepannor

Bildäck

Bildäck med eller utan fälg

Elektronik

Samtliga elektriska apparater med eller utan sladd

Elkablar

 

Kontakta oss om du har frågor om sortering.