Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Passersystem med bommar

- för ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan, service och rättvisa

Scanning bom

På Boda avfallsanläggning finns det numera ett passersystem med bommar för dig som vill lämna ditt avfall.
--
Obs! Du som har beställt ett kort hämtar det på Boda avfallsanläggning, i ”vägkontoret” strax innanför bommarna. Kortet skickas inte ut med post.
--

Körkort eller passerkort
Ditt körkort om du bor i villa/lägenhet eller särskilt passerkort om du har fritidshus blir nycklar till passersystemet. För företag/verksamheter och fastighetsägare blir särskilda passerkort nycklar till passersystemet.

Behörighet löser du genom en enkel registrering på plats vid terminalen på Boda när det gäller körkort. Gäller det passerkort kontaktar du personal på Boda, eller fyller i specifik blankett och skickar in den till oss före ditt besök. 

Hur får jag mitt passerkort?
När du skickat in blanketten med din beställning, hämtar du sedan ditt eller företagets passerkort ute på Boda avfallsanläggning (de skickas inte ut per post).

Så fungerar det

Är du över 18 år och folkbokförd i Nässjö kommun kommer du in på Boda avfallsanläggning med giltigt svenskt körkort. När du kommer till Boda scannar du ditt körkort i en terminal och då öppnas bommen. Saknar du giltigt körkort, är boende i annan kommun eller bedriver verksamhet behöver du ansöka om ett passerkort för att komma in på Boda. 

Nyckeln till fri passage till anläggningen är alltså ditt körkort eller passerkort. Du kan registrera flera körkort på samma villa/hushåll, antal besök räknas per hushåll/adress.

Kostnad

Boda avfallsanläggning är gratis* och fri att besöka för privatpersoner i Nässjö kommun medan företag/verksamheter och fastighetsägare betalar för servicen på avfallsanläggningen.

Villa/hushåll
Varje villa/hushåll har rätt till 12* fria besök/år per adress. Den begränsningen gör vi främst av miljöskäl, då det begränsar antalet resor till anläggningen, men också bidrar till att minska köbildningen.
Vid flytt och andra tillfällen som tömning av dödsbon med mera, kan extrabesök bli nödvändiga. Prata i sådana fall med någon av personalen på Boda.

Lägenhet
För Dig som bor i lägenhet gäller som ovan gällande villa/hushåll. Däremot har lägenhet rätt till 8* fria besök/år per adress och lägenhetsnummer.

Fritidshus
För dig som bor i fritidshus gäller att i förväg fylla i blankett fritidshus och skicka in till oss eller kontakta personal på plats på Boda för att fylla i blanketten.
Antalet besök för fritidshus är 6* fria besök/år per adress.

Har du både villa och fritidshus i Nässjö kommun, får du besöka Boda ytterligare 6 gånger/år per adress. 
Bor du i lägenhet och har fritidshus i Nässjö kommun, får du besöka Boda ytterligare 6 gånger/år per adress och lägenhetsnummer.

För dig som bor i villa/lägenhet/fritidshus
* Behöver du besöka oss fler gånger när dina besökstillfällen är slut, så finns det möjlighet att fylla på med fler besök. Prata med någon av oss på Boda så hjälper vi dig! 
När passersystemet varit i drift en period, kommer vi att utvärdera antalet besökstillfällen för att därefter sätta ett rimligt antal inför kommande år. 
Under utvärderingsperioden kommer besöken inte innebära några kostnader för dig som privatperson.

Företag och verksamheter som önskar nyttja anläggningen löser ett abonnemang/företagskort och betalar sedan löpande för det antal besök man gör. När du skickat in din beställning, hämtar du sedan företagets passerkort ute på Boda avfallsanläggning (de skickas inte ut per post).
Syfte är att skapa ordning och reda och ett rättvist system.

Varför?

- för ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan, service och rättvisa

Återvinningscentralen på Boda Avfallsanläggning är kanske Nässjö kommuns mest besökta plats. Tusentals besökare kommer årligen till anläggningen för att slänga sitt avfall. Anläggningen är fri för alla privatpersoner som har en fastighet i Nässjö kommun och därmed via sin renhållningsavgift är med och finansierar verksamheten.
På senare år har dock anläggningen vuxit i popularitet och dragit till sig besökare samt en rad privata företag från angränsande kommuner .

NAV uppskattar att så många söker sig till Boda, det ser vi som ett kvitto på att man som besökare är nöjd med den service man får. Att så många kommer hit skapar dock stundtals problem med köer.

Rättvist

En del företag/verksamheter är inte med och i full utsträckning betalar för kostnaderna för verksamheten, vilket lägger hela kostnadsbördan på Nässjö kommuns invånare.
Vi tror att vi har hittat lösningen på problemet – ett passersystem som kontrollerar att du har fri tillgång till anläggningen och som reglerar kostnaden för övriga besökare.

Har du frågor?

Se här:  nav.se/fragor-och-svar