Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Värmeljuskoppar - ett litet avfall som fått stor uppmärksamhet...

Bild: värmeljus

Värmeljusen och de små aluminiumkopparna som blir över har fått mycket uppmärksamhet. Är de en förpackning eller inte? Vad gäller egentligen? Och VAR ska man slänga dem?

I dagens samhälle ska vi sortera mycket. En del vill göra allt rätt, andra sorterar merparten av sitt avfall på bästa sätt. Vi inom NAV, som jobbar med miljö- och avfallsfrågor, tycker självklart att det är bra att så mycket avfall som möjligt hamnar rätt och återanvänds eller återvinns. Därför informerar vi nu om de små värmeljuskopparna för dig som vill jobba med finliret.

Lämna dina värmeljuskoppar i metallåtervinningen på Boda Avfallsanläggning

Vill du nu göra rätt på alla sätt? Samla dem hemma och ta med dem vid tillfälle när du åker till Boda Avfallsanläggning med annat skräp.
Du slänger dem sedan i containern för metall. På så vis går de in i vårt återvinningssystem och blir till nya produkter. Det är ett mycket bra sätt för att hushålla med jordens resurser, då metall kan återvinnas hur många gånger som helst! Att slänga värmeljuskopparna i hushållssoporna är inte bra för miljön, då hushållsavfallet bränns och metallen inte kan återanvändas.

Återvinningsstationen tar emot metallförpackningar

Metallförpackningar lämnas på återvinningsstationerna. Till metallförpackningar räknas öl- och läskburkar utan pant, konservburkar, aluminiumformar, kapsyler och andra förpackningar av metall.  

Det har fastställts genom ett EU-direktiv att värmeljuskopparna inte längre ska betraktas som en förpackning. 

Tidigare har värmeljusproducenterna fått betala en avgift till FTI AB, (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB) som har sett till att värmekopparna återvinns.
Detta gäller inte längre, därför är det NAV som i Nässjö kommun har ansvaret att samla in värmeljuskopparna.