Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Sorterbart Avfall

Boda, sortering av isolering

Till sorterbart avfall räknas den typ av avfall som inte får slängas bland hushållsavfall och som inte heller är brännbart avfall.

Sorterbart avfall ska lämnas på Boda Avfallsanläggning för att i första hand återanvändas och återvinnas eller i andra hand omhändertas för att inte orsaka skada på vår miljö. 

Till sorterbart avfall räknas bland annat:

  • El- och elektronikavfall
  • Impregnerat Trä
  • Asbest
  • Metallskrot
  • Träavfall
  • Wellpapp
  • Sten och betong
  • Isolering
  • Brännbart avfall