Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Invasiva växtarter

Hjälp till att stoppa följande växtarter!

Invasiva växter_skylt

En del växter vill vi inte ha i våra trädgårdar, parker eller i andra miljöer. Vissa arter, så kallade invasiva*, kan orsaka mycket stora skador på natur och viktiga verksamheter i samhället.

Nässjö kommun vill ha bort följande

  • Jättebjörnloka
  • Jättebalsamin
  • Parkslide

Har du sådana i din trädgård?

Var försiktig och ta hand om dem så här:

  • Vid borttagning av växtligheten krävs försiktighet. Se till att få bort hela växten med rötter och frön. Helst före de går i blom, alltså vår/försommar.
  • Lägg invasiva växter i en plastsäck (går lättare om man blöter dem först) och låt dem ruttna.
    Ännu säkrare är att bränna upp dem om det kan ske utan fara för omgivningen.
  • Obs! Lägg inte växtdelar eller liknande i komposten eller i trädgårdskärlet som NAV tömmer (om du har ett sådant)

Du kan också lämna dem på Boda avfallsanläggning

Ytterligare ett alternativ är att köra säckarna väl emballerade och förslutna till Boda avfallsanläggning.

Kontakta personalen vid besöket så hjälper vi dig.

Tack för att du tar ansvar och att vi tillsammans kan bevara vår biologiska mångfald!

Vill du ha ytterligare information om invasiva arter och hur Nässjö kommun tänker kring detta område se
https://nassjo.se/bygga-bo-och-miljo/miljo-halsoskydd-och-naturvard/naturvard/invasiva-arter.html

* Vad är en invasiv art?
Art som flyttats från sin naturliga miljö till annat område. Ibland avsiktligt och ibland av misstag. Vissa arter kan orsaka mycket stora skador på natur och viktiga verksamheter i samhället.