Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Grovavfall

Grovavfall

Grovavfall

Grovavfall (grovsopor) är delar av det avfall som normalt uppkommer i ett hushåll, men som inte kan lämnas som hushållsavfall. 

Exempel på grovavfall:

 • emballage
 • möbler, leksaker och andra skrymmande saker av trä, metall eller plast
 • träavfall från hobbysnickeri etc.
 • santitetsporslin, badkar, mm

Detta räknas EJ som grovavfall

 • farligt avfall och elektronikavfall
 • vitvaror
 • byggavfall
 • bildelar
 • stora, skrymmande mängder trädgårdsavfall
 • schaktmassor
 • impregnerat träavfall, t ex slipers (debiteras vid omhändertagande)
 • OBS: Hushållsavfall får aldrig läggas bland grovavfallet.

Grovavfall på Boda Avfallsanläggning

Som privatperson kan du lämna grovavfall och nästan allt annat avfall uppräknat ovan kostnadsfritt på Boda avfallsanläggning.

Du kan beställa hämtning av grovavfall

www.nav.se/haemtning-grovavfall

Hämtningsdagar

www.nav.se/haemtningsdagar-grovavfall