Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Spårbarhet farligt avfall

Nytt sätt att rapportera farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter börja rapportera, detta enligt beslut av Regeringen om ändringar i avfallsförordningen*.

Företag och verksamheter på Boda avfallsanläggning

Småföretag, verksamheter och föreningar är välkomna till återvinningscentralen på Boda avfallsanläggning för att lämna sitt farliga avfall i mindre mängder. För att lämna detta måste man betala, och också följa särskilda regler från och med den 1 januari 2021. 

Ny lag om spårbarhet av farligt avfall från den 1 november 2020

Naturvårdsverket

Lagen innebär att om du som har företag/verksamhet vill lämna olika slags avfall (se nedan), krävs att du som lämnar avfallet på Boda också måste lämna ett avlämnarintyg. Detta för att NAV som avfallsmottagare, i vår tur ska kunna uppfylla vår skyldighet att rapportera detta vidare till Naturvårdsverket.

Information till berörda kunder

Företag/verksamheter som är kunder hos NAV och som är registrerade i ”vågsystemet” på Boda avfallsanläggning, fick senare delen av december 2020 informationsbrev skickat till sig. Brevet innehöll viktig information om det nya lagkravet ”Spårbarhet farligt avfall”, gällande från 2020-11-01. Nu finns en uppdaterad information december 2022 - se här nedan:

Företag och verksamheter har också ett ansvar att rapportera in sitt avfall till Naturvårdsverket, detta redan innan man åker med sitt avfall till Boda. 

Dessa avfallsslag måste rapporteras och lämnas avlämnarintyg för

 • Illustration farligt avfall

  Illustration farligt avfall

  El-avfall
 • Kyl, frys och vitvaror
 • Ljuskällor/lysrör
 • Batterier
 • Asbest
 • Tryckimpregnerat trä och slipers
 • Kemikalier, t ex spillolja, färg, kylmedel. Sprayburkar

Detta innebär att alla verksamheter omfattas av ovan där/när

 • Det uppstår/produceras farligt avfall
 • Transporterar farligt avfall
 • Samlar in farligt avfall
 • Behandlar farligt avfall
 • Mäklar eller handlar med farligt avfall

Här hittar du information om avfallsregister
www.naturvårdsverket.se/avfallsrapportering

Här hittar du information om att rapportera in uppgifter till Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/Avfallsregistret--via-e-tjanst/Avfallsregister--e-tjanst/

Instruktion

Var kan jag skaffa ett avlämnarintyg?
Skaffa ett avlämnarsintyg här www.elkretsen.se/avlamnarintyg  innan du påbörjar transporten till Boda avfallsanläggning. Har du glömt att göra detta, scanna QR-koden som finns vid varje avlämningsställe på Boda för att skapa ett avlämnarintyg. Intyget ska vid avlämningstillfället mailas till renhallning@nav.se

Avfall

El-avfall, kyl och frys, vitvaror, ljuskällor, lysrör och batterier
För att lämna ovan gör du så här

 1. Skapa ett avlämnarintyg här  www.elkretsen.se/avlamnarintyg
 2. Ta med avlämnarintyget (utskrivet) med uppgifter om avfallet och dig som avfallsproducent.
 3. Intyget ska sedan visas upp för personalen på Boda för kontroll, innan du tillåts att lämna ditt avfall. Kopia på intyget ska lämnas till personalen för vidare inrapportering till Naturvårdsverket.
 4. Debitering:
  Dessa avfallsslag ska registreras i passersystemet som ett besök på anläggningen, inga övriga kostnader till kommer.

Kemikalier, asbest, tryckimpregnerat trä och slipers
För att lämna ovan gör du så här

 1. Skapa en registrering via Naturvårdsverket (avfallsproducent)
  www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/Avfallsregistret--via-e-tjanst/Avfallsregister--e-tjanst/
 2. Ta med avlämnarintyg/registreringen (utskrivet) med uppgifter om avfallet och dig som avfallsproducent.
 3. Intyget ska sedan visas upp för personalen på Boda för kontroll, innan du tillåts att lämna ditt avfall. Kopia på intyget ska lämnas till personalen för vidare inrapportering till Naturvårdsverket.
 4. Debitering:
  Dessa avfallsslag ska registreras i passersystemet som ett besök på anläggningen. Kostnader tillkommer enligt fastställd prislista. 

Hur gör jag?

Bild rapportera farligt avfall_film

Se här
www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/ 

Här hittar du också mer information
www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/Informationsmaterial/

*Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen vilket innebär en utökad anteckningsskyldighet. Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2020, och från och med den 1 november ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.