Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Asbest

Bild

Ett exempel på hur asbest ser ut.

Asbest är mineralfibrer som är mycket skadliga för människor och miljön. Fibrerna kan tränga in i kroppen med allvarliga lungsjukdomar som följd. Därför är det viktigt att hantera asbest mycket försiktigt och naturligtvis sortera det rätt. Asbest kan lämnas på Boda Avfallsanläggning.

Det är viktigt att tänka på hur du hanterar och transporterar asbest. Det är när damm uppstår som fibrerna frigörs och du utsätts för dess risker.

Följande produkter kan innehålla asbest:

  • fönsterbänkar
  • fasadbeklädnadsskivor
  • takpannor (av fabrikatet "Eternit")
  • ventilationstrummor (av fabrikatet "Eternit")
  • rörisolering och annan isolering med krav på hög 
    värmetålighet, t ex värmeväxlare, el- och oljepannor