Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Avfallsutrymmen för verksamheter, flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Folder avfallsutrymmen sid 1

Hur och var boende i flerbostadshus slänger sitt avfall kan påverka såväl boendemiljön som mängden avfall som sorteras. Välplanerade, lättillgängliga avfallsutrymmen för olika avfallsfraktioner kan öka motivationen för att sortera, samtidigt som det kan bidra till en trivsam boendemiljö.

Alternativ, råd och regler för avfallsutrymmen

I den här broschyren presenteras alternativ, råd och regler för avfallsutrymmen i flerbostadshus och verksamheter i kommunerna Aneby, Eksjö och Nässjö. Regler och rekommendationer kommer från avfallsföreskrifterna som träder i kraft mars 2023, där allt matavfall även från verksamheter, flerbostadshus och bostadsrättsföreningar obligatoriskt ska sorteras i papperspåsar och separeras från restavfallet.

Ska du bygga om eller nytt utrymme för avfall?

Om- eller nybyggnation av avfallsutrymmen för flerbostadshus och verksamheter ska alltid göras i samråd med kommunens avfallsorganisation. Om du planerar att bygga nytt eller bygga om är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att hitta en bra lösning!

Ladda ner broschyren här:

Nytt insamlingssystem - material från informationsträffar

Fastighetsägare till större flerbostadshus och verksamheter bjöds under maj och juni 2022 in till informationsträffar om det nya insamlingssystemet som kommer att införas succesivt från 1 mars 2023.
Nedan finns material från informationsträffarna:

Inspelning från informationsträff:

 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om insamlingssystemet.