Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

2024 tar vi över ansvaret för återvinningsstationerna 

Återvinningsstation

Återvinningsstation

Sedan 1994 har Förpackningsinsamlingen varit ansvariga för att samla in och återvinna förpackningar. Från och med 1 januari 2024 ändras detta och det blir i stället kommunernas ansvar att sköta insamlingen. I Aneby, Eksjö och Nässjö är det de kommunala renhållningsbolagen Aneby Miljö & Vatten, Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk som tar över ansvaret. Det innebär att vi från och med 1 januari 2024 har tagit  över ansvaret för återvinningsstationerna, och under 2026 införs fastighetsnära insamling av förpackningar för hushållen.  

Vad innebär detta för mig som besöker återvinningsstationen?  

Återvinningsstationerna  finns kvar på samma platser som tidigare, med samma förpackningsfraktioner. Den enda förändringen som du som besökare kan märka av är att felanmälningar ska lämnas till kommunen i stället för till Förpackningsinsamlingen (FTI).

Felanmälan återvinningsstation

Eventuell felanmälan lämnas från och med den 1 januari på  
www.sopor.nu
Tyvärr har tjänsten just nu tekniska problem. Vill du rapportera fyllda containrar, skräpig miljö etc kan du kontakta NAV kundservice på info@nav.se eller på tel. 0380-51 70 00.

2026 införs fastighetsnära insamling av förpackningar 

Under 2026 planerar vi att införa fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Precis som du idag lämnar mat- och restavfall vid ditt boende kommer du även kunna lämna förpackningsavfall. Du som bor i villa kommer att få fler sopkärl att sortera i och flerbostadshus som inte har sortering av förpackningar idag kommer att behöva skapa plats för detta. Obligatorisk fastighetsnära insamling av förpackningar för alla är ett regeringskrav från och med 2027. Att det blir närmare sänker tröskeln för att sortera – det blir enklare att göra rätt.  

Auktorisationssystem och ersättning för flerbostadshus som samlar in förpackningar 

Från och med 1 januari 2024 ska entreprenörer som hämtar förpackningsavfall i flerbostadshus vara auktoriserade av NAV. Läs mer om auktorisationssystemet här www.nav.se/auktorisation 
Flerbostadshus och samfälligheter med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall kan ansöka om ersättning för förpackningsinsamlingen från och med 1 januari 2024. Läs mer om ersättningen här www.nav.se/ersattning

Varför blir insamlingen kommunens ansvar?  

Hittills har olika parter ansvarat för att samla in förpackningar. När kommunen tar över ansvaret för förpackningsavfallet kan vi samordna insamlingen av förpackningar med mat- och restavfall samt tidningar.   

Varför är det viktigt att sortera? 

Sortering är en förutsättning för att förpackningar ska kunna återvinnas. När du sorterar ditt avfall väl kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt, och vi sparar på energi och viktiga råvaror. När förpackningar läggs i restavfallet kan de inte återvinnas, utan bidrar i stället till onödiga utsläpp vid förbränning och till en fortsatt efterfrågan på fossil råvara för att kunna tillverka nya förpackningar. 

Visste du att för varje kilo plast som återvinns sparar vi en liter olja och två kilo koldioxid? Att ett ton pappersförpackningar motsvarar ungefär 14 träd? Och att glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras? Din sortering gör skillnad.