Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vision och Affärsidé

Vision

Tillsammans skapar vi livskvalitet!

- med kunden i centrum och kommande generationer i tanken.

Bild: Flicka med vattenkanna

Affärsidé

NAV tillhandahåller och utvecklar produkter och tjänster inom fjärrvärme, elnät, kraftproduktion, renhållning samt vatten och avlopp. NAV ansvarar för att gator och parker är välskötta och ger ett trevligt intryck samt genomför mark- och anläggningsentreprenader.

NAV skapar livskvalitet genom att få vardagen att fungera för de som lever och verkar i Nässjö kommun. NAV arbetar långsiktigt och bidrar därigenom till en attraktiv kommun och ett hållbart samhälle. Prissättningen för NAVs produkter och tjänster medför en sund ekonomisk utveckling.

Utdrag ur NAVs Affärsplan