Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Tillgänglighet för www.nav.se

Vi på Nässjö Affärsverk (NAV) vill att alla som besöker vår webbplats ska ha samma möjligheter att hitta information, oavsett funktionsvariation. Eftersom vi är ett kommunägt bolag berörs vi av webbtillgänglighetsdirektivet, vilket innebär att vår webbplats ska vara tillgänglig för alla, oavsett hinder. Vi arbetar löpande med att uppdatera och förbättra vår webbplats, just för att den ska kunna användas av så många som möjligt.

På den här sidan kan du ta del av vår tillgänglighetsredogörelse, där vi beskriver hur NAV uppfyller lagen om tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.nav.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss genom att kontakta vår kundservice.
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela vår kundservice så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är helt/delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven:

- På vissa sidor i hemsidan används tabeller för att skapa en kolumnbaserad layout. 
- Bilder har inte alltid relevanta alternativa bildtexter.
- Läs mer-länkar bör ersättas med mer relevant formulerade länktexter.
- Pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2021. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har genomfört en självskattning av webbplatsens tillgänglighet, med stöd från extern part samt med verktygen Lighthouse och Wave. Testningen genomfördes senast 2020-09-30