Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Miljöpolicy

Vår verksamhet är en aktiv och drivande part i Nässjö kommuns arbete för en bättre livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling.

Vi hushållar med resurser genom att arbeta med förebyggande underhåll, energieffektivisering, sortering av avfall och fokus på hög driftsäkerhet och verkningsgrad i våra anläggningar. Därmed minimerar vi utsläpp till luft, mark och vatten.   

Vi arbetar framåtriktat för ett miljövänligt samhälle

Det är en självklarhet för oss att följa såväl lagar som andra krav som ställs på oss i våra verksamheter och som organisation. 

Tallar

Vi ställer krav på leverantörer och entreprenörer när det gäller deras miljöarbete. 

Vi arbetar framåtriktat genom att utveckla och pröva nya lösningar för ett energieffektivt och miljövänligt samhälle, och vi tar aktivt ansvar för att nå en fossilfri framtid med minsta möjliga koldioxidavtryck.
Tillsammans med kommuninvånare och näringsliv skapar vi en hållbar framtid för kommande generationer.

 

Patrik Cantby
VD