Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Leverantörsfakturor

Nässjö Affärsverk AB, Nässjö Affärsverk Elnät AB och Citynätet i Nässjö AB önskar att ni i första hand skickar elektroniska fakturor.

Vår VAN-operatör är InExchange.

Om du inte har någon EDI-lösning ännu men vill leverera elektroniska fakturor till oss kan du registrera och skicka upp till 100 elektroniska fakturor per år via InExchange Web:

Kopplingen till InExchange Web är av högsta säkerhet där alla uppgifter är SSL-krypterade.

Har du frågor? Kontakta: